PROSIMY WESPRZYJCIE KONKRETNY ELEMENTY BUDOWY

 

Więcej informacji:
szczegółowe koszty
wpłata na budowę
galeria zdjęć z poszczególnych etapów budowy
opis prac budowlanych tydzień po tygodniu

Zbiórka na Dom Słowa

 

Drodzy Przyjaciele!
Budowa Domu Słowa jest prawie ukończona. Zamawiamy ostatnie elementy wyposażenia i umeblowania tego miejsca. Bardzo pomagacie nam od początku tej budowy. Zebrane darowizny, cegiełki to kwota prawie 3.400.000 zł.Pokryła ona część wydatków, zapłaconych już faktur.

 

Wiecie, że zależało nam na jak najkrótszym czasie budowy, by nie zatrzymywać działalności CFD. Dlatego skorzystaliśmy z udzielonej nam przez władze zakonne pożyczki na ten cel. Staraliśmy się również o dofinansowanie z innych źródeł – z różnych projektów rządowych i pozarządowych. Z Bożą pomocą dotarło do nas duże wsparcie. Następują tu jednak zmiany co do zakresu pomocy. Dlatego publikowana wcześniej lista zakresów do sfinansowania musiała zostać poprawiona. Usunęliśmy kwotę dofinansowania, ponieważ go nie uzyskaliśmy.

 

Bardzo potrzebujemy Waszego wsparcia na pokrycie aktualnych zobowiązań i zwrot pożyczonych środków. Obecnie widoczne zestawienie daje obraz stanu rozliczeń i wysokości kwot, których jeszcze nie spłaciliśmy. Jesteśmy wdzięczni za każdą pomoc.

 

Po zakończeniu budowy Domu Słowa podjęliśmy konieczne prace adaptacyjne przy domu Ojca Jordana, domu św. Józefa i obejściu CFD. Prace są bardzo zaawansowane i postępują dobrze. 

Jeszcze raz dziękujemy Wam za pomoc i otaczamy modlitwą.

Wpłata na DOM SŁOWA

Na każdy element DOMU SŁOWA można wpłacić dowolną kwotę.
Większą kwotę (powyżej 4000 PLN/880 EUR) proponujemy wpłacać bezpośrednio na konto.

Pale pod Dom Słowa

Sfinansowane w całości

Dach: konstrukcja stalowa i pokrycie

252 822 PLN

Podesty i scena w auli

Sfinansowane w całości

Malowanie ścian i sufitów

Sfinansowane w całości

Instalacja elektryczna, połączeń wyrównawczych, przeciwprzepięciowa

707 510 PLN

System multimediów

do auli

Sfinansowane w całości

System nagłośnienia

widowni

Sfinansowane w całości

System oświetlenia

sceny

199 309 PLN

System

tłumaczeń

symultanicznych

Sfinansowane w całości

Sieć cieplna (C.O. i CWU) wraz z pompami i kompletnym wyposażeniem

83 465 PLN

Instalacja

oświetleniowa

zewnętrzna

163 867 PLN

Fotele

do

auli

Sfinansowane w całości

Altana

w ogrodzie

Sfinansowane w całości

Murowanie ścian parteru,

I i II piętra

35 521 PLN

Posadzki z desek drewnianych/parkietu (aula i pokoje)

374 267 PLN

Zabezpieczenie R30 konstrukcji stalowej

61 205 PLN

Ścianki działowe w budynku

6 PLN

Tynki ścian i stropów

229 707 PLN

Drzwi wewnętrzne p.poż.

54 879 PLN

Okładziny z paneli dźwiękochłonnych

195 529 PLN

Nawierzchnie dróg i dojazdów wraz z podbudową

226 139 PLN

Tereny

zielone

52 029 PLN

Konta bankowe

Konto PLN
Towarzystwo Boskiego Zbawiciela
Dom Zakonny
Centrum Formacji Duchowej
ul. św. Jacka 16
30-364 Kraków
Nr rach.: 40 85910007 0020 0094 8780 0001

Konto USD
Towarzystwo Boskiego Zbawiciela
Dom Zakonny
Centrum Formacji Duchowej
ul. św. Jacka 16
30-364 Kraków
Nr IBAN.: PL 83 85910007 0020 0094 8780 0003
BIC/SWIFT: KRSPPLPK

Konto EUR
Towarzystwo Boskiego Zbawiciela
Dom Zakonny
Centrum Formacji Duchowej
ul. św. Jacka 16
30-364 Kraków
Nr IBAN: PL 56 85910007 0020 0094 8780 0004
BIC/SWIFT: KRSPPLPK

Podatnik w roku podatkowym może odliczyć darowizny przekazane łącznie do wysokości 6% dochodu (przychodu) na cele kultu religijnego, to m.in. darowizny przekazywane kościołom, związkom religijnym i kościelnym osobom prawnym (zakony, parafie) na: budowę czy remont, wyposażenie lub zakup przedmiotów liturgicznych.

 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy mają możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym wartość darowizn przeznaczonych na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, w tym na cele kultu religijnego. Darowizny na cele kultu religijnego to m.in. darowizny przekazywane kościołom, związkom religijnym i kościelnym osobom prawnym (zakony, parafie) na: budowę czy remont, wyposażenie, zakup przedmiotów liturgicznych, np. monstrancji.

 

Podatnikom PIT przysługuje odliczenie nieprzekraczające kwoty stanowiącej 6% dochodu. Podatnicy CIT mogą odliczyć od podatku do 10% osiągniętego dochodu.

 

Modlimy się we wszystkich intencjach Ofiarodawców.

W każdy I piątek miesiąca za ofiarodawców odprawiamy jest Msza święta.