Przetargi

Zapytanie ofertowe ZO.1.CFD.2020

Zaproszenie do składania ofert na roboty budowlane: Budowa budynku Centrum Formacji Duchowej w Krakowie. (Zamówienie jest współfinansowane ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego INFRASTRUKTURA KULTURY 2020)  – Zobacz treść zapytania ofertowego

 

-> SPRAWOZDANIE Z OTWARCIA OFERT

-> OGŁOSZENIE O WYBORZE GENERALNEGO WYKONAWCY – ZO.1.CFD.2020 <-

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZO.1.CFD.2020

 

  • Pytanie nr 1 zobacz treść zapytania i odpowiedź.
   1. Pytanie z prośbą o zmianę terminu składania ofert
  • Pytanie nr 2  – zobacz treść zapytania z grafiką – – zobacz tekst zapytania i odpowiedzi
   1. W związku z rozbieżnością między projektem konstrukcyjnym a projektem architektury (gdzie dostępne są jedynie przekroje budynku na których zaznaczono ściany fundamentowe żelbetonowe do poziomu -0,2 bez wieńca obwodowego i ścian fundamentowych murowanych) prosimy o potwierdznie poprawności załączonego przekroju rusztu i ścian fundamentowych.
   2. W związku z rozbieżnością projektu konstrukcji i architektury prosimy o doprezycowanie przyjętych warstw i grubości posadzki w auli. W projekcie konstrukcji jest napisane „pod posadzkę w auli wykonaną w formie płyty żelbetowej zbrojonej należy wykonać wzmocnienie w postaci pali” W projekcie architektury (patrz obrazek).
   3. W związku z brakiem pozycji: „ruszt żelbetowy” oraz „płyta fundamentowa auli” prosimy o doprezycowanie czy w zestawieniu zbrojenia uwzględniono stal na powyższe elementy konstrukcyjne.
   4. Z uwagi na to, że na schematach wykonawczych stropów zaznaczono wyłącznie belki żelbetonowe po całym obwodzie ścian murowanych, prosimy o wskazanie w którym miejscu zaprojektowano wieńce stropu parteru i Igo piętra (zbrojenie 151,07kg, 28,17kg wykazane w zestawieniu).
   5. Prosimy o wskazanie rodzajów lub przesłanie detalu sufitów podwieszanych w łązienkach i pom.ogólnodostępnych. W projekcie rozrysowane są sufity kasetonowe w centrum pomieszczeń (łazienki – Casoprano CASOSTAR 60X60 cm oraz pom. ogólnodostępnych -Gyptone Base 31) a nie podane są rodzaje sufitów na brzegach. (patrz obrazek)
   6. Czy w wycenie mamy ująć biały montaż? Jeśli tak to prosimy o określenie przykładowych typów armatury i ceramiki.
   7. Czy w wycenie powinniśmy zawrzeć wyposażenie łazienek (pojemniki na mydło, papier, lustra, obudowę umywalek, poręcze dla niepełnosprawnych itp.)
   8. Prosimy o informację szczegółó podestów oraz sceny. Z czego ma być wykonana podkonstrukcja oraz wykończenie.
   9. Czy Generalny Wykonawca w ramach zamówienia ma uzyskać pozwolenie na użytkowanie?
  • Pytanie 3zobacz treść zapytania i odpowiedź
   1. Prosimy o informację, po czyjej stronie jest serwisowanie w okresie gwarancji ?
   2. Prosimy o określenie kto ponosi koszty: części zamiennych, części zapasowych, części szybko zużywających się, materiałów eksploatacyjnych, filtrów, płynów, żarówek itd. w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji?
   3. Prosimy o informację, po czyjej stronie są elementy z rozbiórki.
   4. Czy w ofercie ująć rozbiórkę altany rekreacyjnej – 2i ?
   5. Czy wyposażenie pomieszczeń meblowe jest w zakresie oferty ?
   6. Czy wyposażenie WC i łazienek jest w zakresie oferty ?
   7. Czy wyposażenie meblowe ( fotele , krzesło , stoliki ) sali wykładowej jest w zakresie oferty ?
   8. Czy system oznakowania informacyjnego i piktogramy jest w zakresie oferty ?
   9. Proszę o wskazanie dokumentu wiodącego, jeżeli chodzi o powierzchnię sufitów podwieszanych. Istnieje rozbieżność pomiędzy załącznikiem nr 5 – rodzaj sufitów podwieszanych, a rysunkami (na rysunkach w części pomieszczeń sufit znajduje się tylko w części centralnej, bez obwodów).
   10. Proszę o informację, jak ma zostać wykończona pozostała powierzchnia sufitu, w przypadku wykonania sufitów podwieszanych zgodnie z rysunkami (tylko w centrum pomieszczenia).
   11. Proszę o doprecyzowanie podziału sufitów w przypadku pomieszczeń, w których stosuje się dwa rodzaje płyt. Opierając się tylko na rysunku – powierzchnia nie pokrywa się z metrażem podanym w załączniku nr 5 – rodzaj sufitów podwieszanych, na który powołuje się opis techniczny.
   12. Zmiany w Załączniku nr 5 dotyczące treści umowy
  • Pytanie 3azobacz treść zapytania i odpowiedź
   1. W celu dokonania rzetelnej oferty, proszę o oznaczenie na rysunkach rzutów, ścian wymienionych w opisie technicznym.
  • Pytanie 4 – zobacz treść zapytania i odpowiedź
   1. Jakie zostało przyjęte obciążenie na posadzki, szczególnie w auli – wiąże się to z doborem pali pod posadzkę?
  • Pytanie 5zobacz treść zapytania i odpowiedź  – pobierz załączniki do pytania 5
   1. W związku ze znaczącą różnicą w cenie prosimy o odpowiedź czy sufity kasetonowe maja mieć krawędź prostą czy frezowaną?
   2. Prosimy o podanie materiałów konstrukcyjnych oraz przekrojów i kubatury dla budynków 2g, 2h i 2i które przeznaczone są do wyburzenia.
   3. Prosimy o podanie wytycznych odnośnie materiałów i parametrów technicznych (akustycznych) dla ścian działowych i drzwi pomieszczenia studia nagrań I/1/15 w budynku auli.
   4. Czy poniższy schemat budynku pomp ciepła (kotłownia) jest przedmiotem zamówienia, jeśli tak, to prosimy o przesłanie projektu.
   5. Projekt Zagospodarowania Terenu przewiduje ogrodzenie zespołu pomp ciepła – ekrany akustyczne, prosimy o podanie wysokości i parametrów akustycznych ekranów.
  • Pytanie 6zobacz treść zapytania i odpowiedźzobacz załącznik do zapytania
   1. Pytanie odnośnie ALU: jaki ma być współczynnik przenikania ciepła dla okien i drzwi?
   2. W czyim zakresie jest wycena zestawu GAZUNO zlokalizowanego poza budynkiem?
  • Pytanie 7zobacz treść zapytania i odpowiedź
   1. Bardzo proszę  o udostępnienie zestawienia materiałów na podstawie których w obliczeniach jest wyliczone całkowite zapotrzebowanie Mocy przyłączeniowej.
  • Pytanie 8zobacz treść zapytania i odpowiedźzobacz załącznik do pytania
   1. Proszę o podanie wyposażenia istniejącego serwera Platan Delta 160 w celu zaprojektowania prawidłowej migracji do systemu Platan Libra.
   2. Proszę o podanie informacji czy planowany serwer Libra będzie posiadał możliwość wyjścia na zewnątrz (linie miejskie)? Jeśli tak to proszę o podanie rodzaju i ilości linii miejskich
  • Pytanie 9zobacz treść zapytania i odpowiedź  – pobierz załączniki do pytania
   1. Proszę o informację, w którym miejscu ma zostać wykonana ściana grzewcza. Wg rys. A-01 rew.2 znajduje się tylko na ścianie wew. auli, co nie pokrywa się z opisem technicznym ścian wewnętrznych (żelbet/pustak keramzytowy).
   2. Proszę o uzupełnienie dokumentacji w kompletny projekt wykonawczy. Na chwilę obecną dołączona jest w folderze dok. wyk. zarówno część budowlana, jak i wykonawcza.
   3. Proszę o informację na temat wykonania gzymsu – brak jakichkolwiek informacji poza widokiem na rysunkach elewacji.
  • Pytanie 10zobacz treść zapytania i odpowiedź
   1. Okablowanie strukturalne. Czy należy wycenić urządzenia aktywne, czy są poza zakresem oferty?
   2. Instalacja telefoniczna. Czy w ofercie należy uwzględnić dostawę aparatów telefonicznych?
   3. Czy w zakresie jest wymiana centrali telefonicznej w istniejącym budynku?
   4. Instalacja CCTV. Czy wymagana jest dostawa monitorów dla instalacji. Jeśli tak to ile i o jakich parametrach technicznych?
   5. Instalacja RTV/SAT. Na rysunkach występują gniazda RTV/SAT, ale brak jest instalacji antenowej. Prosimy o wyjaśnienie?
   6. SAP. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany systemu AWEX FAS na równoważny np. firmy Schrack.
  • Pytanie 11zobacz treść zapytania i odpowiedź
   1. W rozdzielni ciepła i chłodu znajduje się zawór przełączający (ozn.nr. 18) DN65. Bardzo proszę o informację co to za zawór (konieczne są 2szt czy 1 szt.). W załączeniu przesyłam schemat z zaznaczeniem problematycznego zaworu.
  • Pytanie 12zobacz treść zapytania i odpowiedź
   1. Prawie we wszystkich oknach mają być zamontowane kontaktrony, z zrzutów wynika, że mają by podłączone z modułami kontroli dostępu KD lub z klimakonwektorami, nie widać tego na schemacie. Co ciekawe np.pomieszczenie II/2/6 które jest pomieszczeniem gospodarczym na 2 piętrze ma komplet instalacji KD (czego oczywiście nie ma na rzucie), a pomieszczenie II/2/11 (apartament w prawym skrzydle na 2 piętrze) ma na schemacie tylko moduł KD i czytnik kart, a na rzucie jest jeszcze elektrozamek i klimakonwektor do którego podłączone mają być kontaktrony. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy rzutami a schematem KD, naszym zdaniem schemat wygląda jak niedokończony.
   2. Na rzutach tras kablowych mamy informacje, że trasy mają spełniać określoną klasę odporności ogniowej np. EI30, REI120. Czy to oznacza, że wszystkie one muszą być obudowane płytami ogniochronnymi (np.Prometect) na całej swojej długości?
  • Pytanie 13zobacz treść zapytania i odpowiedź  – pobierz załączniki do pytania 13
   1. Prosimy o podanie lokalizacji deszczówki (profile i schematy) – dotyczy instalacji zewnętrznych. Ewentualnie uzupełnienie dokumentacji.
   2. Prosimy o udostępnienie dokumentacji w formacie pdf (nie skany) bądź dwg.
   3. Czy w zakresie central wentylacyjnych/układów freonowych a także instalacji fotowoltaicznych dopuszcza się stosowanie zamienników?
  • Pytanie 14zobacz treść zapytania i odpowiedź
   1. Uprzejmie proszę o przesunięcie terminu złożenia oferty na w/w inwestycję z dnia 14.09.2020 na 18.09.2020 roku. Nasza prośba wynika z przyjętego założenia o przygotowaniu oferty w bardzo staranny i rzeczowy sposób, uwzględniający elementy racjonalizatorskie, które mogą mieć znaczenie w kształtowaniu ceny ofertowej. To z kolei wymaga niezbędnego czasu, o który prosimy jak powyżej.
  • Pytanie 15zobacz treść zapytania i odpowiedź
   1. Jaki ma być współczynnik przenikania ciepła dla okien i drzwi? W dokumentacji projektowej są wykluczające się zapisy tzn.:w opisie technicznym na str. 17 jest informacja, że okna mają mieć U=0,9 W/m2K, natomiast na zestawieniach, pod każdą konstrukcją jest zapis, że U=1,1 W/m2K.
  • Pytanie 16zobacz treść zapytania i odpowiedź
   1. Proszę o wyjaśnienie w której pozycji w Tabeli elementów scalonych ująć dostawę i montaż kabin do tłumaczeń symultanicznych.
   2. Proszę o wyjaśnienie w której pozycji w Tabeli elementów scalonych ująć dostawę i montaż drzwi stalowe wewn. Zw1-Zw3.
   3. Proszę o wyjaśnienie w której pozycji w Tabeli elementów scalonych ująć dostawę i montaż ścianki stalowej EI30 Zw4.